On-line edice Interních novin skupiny KB

Amundi Czech Republic pomáhá rozvíjet naše bankovní poradce

Autor Jaroslav Nováček

Amundi Czech Republic se letos rozhodla podpořit patronátem naše bankovní poradce, zejména ze segmentu affluent. Regionální zástupci společnosti Amundi věnují určitý čas těm poradcům, kteří se zajímají o investování a chtějí se v této oblasti profilovat. Jejich rozvoj probíhá prostřednictvím řady aktivit, jako je ukázkový prodej, náslech a zpětná vazba, výběr a telefonické spojení s klienty apod. Důležitý je i kontakt v době, kdy není regionální zástupce přítomen na pobočce, například formou telefonických konferencí nebo prostřednictvím Skype.

Pracujeme po celý rok

Současný patronát probíhá na rozdíl od předchozích let celoročně. Má ho na starosti pět Amundi regionálních zástupců, kteří rozvíjejí přibližně sto dvacet našich bankovních poradců. Abychom byli schopni určit oblast, na kterou se chce poradce zaměřit, všichni nejprve absolvovali vstupní dotazník.

V rámci patronátu motivuje regionální manažer poradce k plnění stanovených cílů, ale i k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu. Zve je k účasti na tematických prezentacích, které pomáhají získat cenné informace k podpoře prodeje. Odměnou pak poradcům může být i účast na eventu organizovaném společností Amundi. Ta rovněž organizuje setkání s portfolio managementem a zve naše bankovní poradce na exkurze do své centrály, kde se mohou seznámit s procesy jejího fungování. Úspěšnost nového modelu patronátu bude měřena k 31. 11. 2018 a na základě výsledků bude nastaven režim na rok 2019.

GOALS 2018 aneb Dobrý obchod je jako dobře postavený dům

Autor Jaroslav Nováček

 

Ekotechnické muzeum Praha-Bubeneč hostilo v úterý 27. března konferenci GOALS 2018. Šlo o jednu z nejočekávanějších akcí roku z pohledu TCA, Specializovaného financování, Investičního bankovnictví a Korporátního financování. Kromě kolegů ze zmíněných útvarů zde byli i hosté z dalších částí Komerční banky, z dceřiných i sesterských společností Skupiny KB a v neposlední řadě i Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky. Ten se ujal úvodní řeči a společně s Janem Pokorným, členem představenstva KB, GOALS 2018 zahájil.

Na tomto setkání každý rok prezentujeme obchodní výsledky, zamýšlíme se nad budoucností a také vyhlašujeme nejúspěšnější obchodníky roku. A to nejen celkově, ale i v jednotlivých divizích.

Jako tradičně se konference nesla v jednotném duchu. Tím letošním byla architektura, a to nikoli náhodou. Nejenže vše krásně zapadlo do prostředí, kde jsme se sešli, ale hlavně poukázalo na paralelu mezi bankéřem/obchodníkem a architektem. Pokud totiž bankéř „navrhne“ svůj obchodní projekt dobře, stavba bude probíhat bez problémů a daná transakce bude úspěšná. A tak letos každý ze sedmi týmů, jejichž transakce byly oceněny jako nejlepší, prezentoval svůj obchod tak, jak si jej představoval v řeči architektury. Nakonec na pódiu vzniklo z jednotlivých prezentací obchodů město a Jan Pokorný nad ním symbolicky „vztyčil“ vlajku Komerční banky.

Cenu si odnesl každý

Každý z nominovaných si odnesl cenu ve své kategorii. Kdo nakonec bral cenu za nejlepší obchod roku? Nejprestižnější titul „Deal of the year 2017“ získal obchod s pracovním názvem „Shoot & Bullet“.

Za zmínku stojí také speciální kategorie „Kanibal roku“, jejímž cílem bylo odměnit obchod, kterým si navzájem více méně konkurujeme. Tentokrát se jednalo o emisi eurobondů společnosti CPI, díky níž došlo ke splacení části naší úvěrové angažovanosti. Úspěšnou realizací této transakce jsme posílili naši pozici u klienta. Počítáme s tím, že podobné obchody se v našem portfoliu budou realizovat i v budoucnu.

Oceněné obchody za rok 2017

KATEGORIE

VÍTĚZ KATEGORIE – obchody uskutečněné v roce

2017 (za každým stojí tým lidí)

DEAL OF THE YEAR „Shoot &Bullet“
SYNDICATIONS Home Credit B.V.
AQUISITION AND LEVERAGED FINANCE RWS Holding Limited
REAL ESTATE STOP.SHOP CZ, s.r.o.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Fortuna Entertaiment Group N.V.
CORPORATE FINANCE MND a.s.
KBSK Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
KANIBAL ROKU CPI Property Group

Pohled architektky a podnikatele

Na konferenci také vystoupili dva speciální hosté. Prvním z nich byla architektka roku 2017 Marcela Steinbachová. Ve své prezentaci uváděla příklady z vlastní praxe a hledala společné znaky architekta a obchodníka.

Vít Kutnar, velmi úspěšný podnikatel a majitel stavební firmy DEK, dlouholetý klient KB, na začátku svého bloku zase vylíčil pozitivní zkušenosti s naší bankou a následně nás nechal nahlédnout do tajů fungování své firmy, což pro nás bylo v mnoha ohledech inspirující.

Během večerní části akce hosté ocenili možnost navštívit jedinečné prostory čističky a společně se pobavit v doprovodu hudební skupiny Party Leaders. Věříme, že GOALS 2018 přinesly netradiční zážitky a v budoucnu ukážou stabilitu postaveného města útvarů TCA, SFA, IB a CorpFin.

Jak neuvíznout ve zlodějské síti

Autor Jaroslav Nováček

 

 

Začátkem léta jsme se stali terčem cíleného phishingového útoku. Způsob, jakým na něj uživatelé reagovali, nám potvrdil, že důsledná prevence je nesmírně důležitá.

Krátce před samotným útokem proběhla v Komerční bance cvičná phishingová kampaň. Uživatele prověřila a pravděpodobně i díky ní byli vesměs připraveni reagovat na ostrý útok správně. Potvrdilo nám to porovnání statistik z obou útoků. Jasně se ukazuje, že nejlepší formou obrany je důsledná prevence formou vzdělávání. Pokud znáte principy phishingu a jste schopni ho rozpoznat, výrazně klesá pravděpodobnost, že se stanete jeho obětí.

Snaha vylákat citlivé údaje

Phishingové útoky probíhají mnoha různými způsoby. Mohou mít podobu SMS zpráv, telefonických rozhovorů či mobilních aplikací, nicméně nejběžnější jsou e-mailové zprávy. Ty často vyzývají adresáta k zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka identická s webem napadené společnosti.

Stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví. Uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo, a tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou pak schopni z účtu ukrást peníze. Typicky je tedy phishing podvodný e-mail, pomocí kterého chce útočník vylákat z oběti citlivé údaje nebo ji přesvědčit k provedení nějaké akce, například k zadání převodního příkazu.

Jak poznat phishingový útok?

Ukážeme si to na už zmíněných útocích.

1) Cvičná phishingová kampaň

2) Ostrý phishingový útok

Bráníme se

Jak vidíte, v obou případech se jednalo o neočekávanou poštu, která vytvářela pocit naléhavosti, což je mimochodem hlavní znak phishingu. Pokud tedy zjistíme, že jsme se stali terčem phishingového útoku, jak na něj máme reagovat?

V případě, že je vám e-mail podezřelý:

  • Neklikejte na odkazy nebo přílohy.
  • Neodpovídejte na něj.
  • Nepřeposílejte ho kolegům.
  • Pošlete ho do schránky CKB Nevyzadana posta jako přílohu nového e-mailu; tím nám umožníte provést analýzu tohoto podezřelého e-mailu, což nám pomůže bránit se.

V případě, že se váš počítač po otevření přílohy či odkazu z e-mailu začne chovat podezřele, okamžitě vypněte počítač a kontaktujte Helpdesk na lince 31500.

Většina doporučení je platná i mimo prostředí KB, kde ale nemůžete počítat s ochranou systémů a IT podporou. Mimo banku neexistuje institut schránky nevyžádané pošty, takže se musíte spolehnout na vlastní úsudek a zdravý rozum.

Více informací o phishingu najdete v e-learningovém kurzu Bezpečnostní povědomí nebo na intranetových stránkách https://portal.kb.cz/sites/knb/sbz/SitePages/Phishing.aspx. Najdete tam mimo jiné i další příklady phishingu.

V každém případě obezřetnosti není nikdy dost. Mějte na paměti, že tak jako se vy učíte bránit, neustále se učí a zdokonalují i útočníci.

BOX

Co musíte vědět o phishingu

Cílem phishingu je získávání citlivých údajů, tedy hesel, čísel kreditních karet, telefonních čísel apod. pomocí falešného vystupování v roli důvěryhodné autority.

Phishingové útoky patří k nejúspěšnějším strategiím průniku do informačních systémů. Z hlediska možných protiopatření se řadí k nejzávažnějším hrozbám, protože na rozdíl od mnoha jiných typů útoků phishing cílí na nejzranitelnější část informační infrastruktury, tedy na lidský faktor. Takovýto typ útoku nazýváme sociálním inženýrstvím.

Technicky není možné zcela zabránit tomu, aby do vaší firemní či soukromé schránky nepřišel phishingový e-mail. Útočníci začali nově používat například obrázky místo textů, aby tím antiphishingovým filtrům zkomplikovali možnost detekovat běžně používané texty nebezpečných e-mailů.

Amundi učí naše poradce investovat

Autor Jaroslav Nováček

 

 

Bankovní poradci, kteří se zajímají o investování a chtějí se v něm co nejlépe orientovat, mají příležitost rozvíjet se pod dohledem regionálních zástupců investiční společnosti Amundi Czech Republic. Pětice mentorů letos pečuje o 120 našich bankéřů a na rozdíl od předchozích let se jim tentokrát věnují celoročně.

Poradci si v rámci tzv. patronátu vyzkoušejí ukázkový prodej, při kterém je mentoři poslouchají a rovnou jim poskytují zpětnou vazbu. Naučí se také vybrat klienty, které by mohli oslovit, a nacvičují si telefonické hovory s nimi. V době, kdy nejsou mentoři na pobočce, je mohou bankéři kontaktovat například přes Skype.

Regionální manažer po celou dobu motivuje bankéře k plnění stanovených cílů i k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu. Amundi pro ně zároveň organizuje tematické prezentace a další akce, které posouvají poradce dále a zároveň jsou odměnou za jejich snahu.

Sehráli jsme klíčovou roli v jedné z nejvýznamnějších transakcí roku 2018

Autor Jaroslav Nováček

 

 

Investiční skupina PPF se dohodla s norskou společností Telenor na koupi jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě v hodnotě 2,8 miliardy eur. Velmi důležitou úlohu v této transakci sehrála Société Générale, která se stala součástí konsorcia bank poskytujícího úvěr a byla také agentem financování. A my jsme se zhostili role agenta pro zajištění.

Za 2,8 miliardy eur, což je v přepočtu zhruba 71 miliard korun, získá PPF od společnosti Telenor mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku. Na jejich pořízení si vzala úvěr ve výši 3,025 miliardy eur od konsorcia bank BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole, Erste Group Bank, HSBC Bank, UniCredit Bank a Société Générale. Zmíněné banky byly globálními koordinátory a vedoucími aranžéry, SG navíc působila jako agent financování.

V celé operaci jsme sehráli důležitou úlohu i my, ujali jsme se role agenta pro zajištění. Za zmínku jistě stojí i fakt, že úvěr poskytnutý v rámci této transakce představuje největší syndikovaný úvěr v zemích střední a východní Evropy od roku 2011.

Investiční skupina PPF touto akvizicí výrazně posílí svou pozici na evropském telekomunikačním trhu a zvýší aktiva celé své skupiny zhruba o osm procent. Nákup může mít podle analytiků společnosti pozitivní dopad i na koncového zákazníka. Konkurence západoevropských telekomunikačních společností totiž bude i nadále silná, což může vést k tlaku na snížení cen a zkvalitňování služeb u všech mobilních operátorů a poskytovatelů internetových služeb.

Dokončení celé akce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a odhaduje se na červen 2018. Spolu s plnou kontrolou nad mobilním operátorem Telenor v uvedených zemích tím skupina PPF získala také právo používat jméno Telenor do poloviny roku 2021 a nemovitosti využívané pro provoz společnosti.

BOX
Telenor

Přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii obsluhuje celkem 178 milionů klientů. Pokud jde o střední a východní Evropu, ke konci roku 2017 poskytoval v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3 500 lidí. Za loňský rok měl Telenor obrat 12,7 miliardy eur, což je 323 miliard Kč.

BOX 2
PPF Group

Společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vlastní přes 80 procent v tuzemském a slovenském operátorovi O2 a ovládá největšího tuzemského majitele telekomunikačních sítí CETIN. V únoru PPF oznámila dohodu o koupi bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group od Modern Times Group a Eastern European Media Holdings.

Skupina PPF investuje i do řady dalších odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě,

Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva dosahující k loňskému pololetí téměř 35 miliard eur (890 miliard Kč).

Journal
Podcast
aneb
9 minut
na téma…

Omnihit quis nis anto vit eum imus pe non nest porum dolum fugit aut eicit et de exped et re?

 Přehrát 8:54

Di officium quundicabore non estet volutempor aut ut vellori tatius?

 Přehrát 7:28

Ur am quo modisti atquia delit restisimpel ipsam enem cullam, cuptatem quo?

 Přehrát 8:54

Dále si přečtěte

Aktuálně

Jak neuvíznout ve zlodějské síti

Stalo se

Sehráli jsme klíčovou roli v jedné z nejvýznamnějších transakcí roku 2018

© 2019 KB. Všechna práva vyhrazena.