Vyberte stránku

Společnost Corporate Publishing s.r.o., se sídlem U Golfu 565, 109 00 Praha 10, IČ 27885453 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124139 (dále též „Správce“) zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • IP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace www.copu.cz
 • údaje z veřejných profilů spravovaných sociálních sítí (zejména Facebook)

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Corporate Publishing s.r.o.. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Corporate Publishing s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Soubory cookies jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.copu.cz. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Každý uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Správce si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

  

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Corporate Publishing s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé na základě vzájemných zpracovatelských smluv:

 • Basecamp, 30 N Racine, Suite 200, Chicago, IL 60607, USA; (interní project management systém)
 • Global Vision, a.s. Praha 3 – Vinohrady, Kouřimská 2243/23, PSČ 13000, IČ: 64610314, sp. zn.: B 15402 vedená u Městského soudu v Praze (provozovatel cloudového a mailového hostingu a poskytovatel analytických služeb);
 • MicroMedia s.r.o., Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 27437973, Spisová značka: Sp. zn.: C 112664 vedená u Městského soudu v Praze (ZoomSphere);
 • Google Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND;
 • případně další zpracovatele, pokud si to vyžádá dílčí úkon při plnění předmětu vzájemné smlouvy. Zpracovatel je povinen vést jejich evidenci.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na náš e-mail legal@copu.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.