Informace o zpracování osobních údajů

(Aktualizované znění ze dne 1. 12. 2020)

V tomto dokumentu naleznete komplexní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Corporate Publishing s.r.o., se sídlem U Golfu 565, 102 00 Praha 10, IČ:27885453, 

za účelem služeb prezentovaných na webové stránce www.copu.cz.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:

společnost Corporate Publishing s.r.o.

IČO: 27885453

se sídlem U Golfu 565, 102 00 Praha 10, IČ:27885453

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Vaše údaje pak můžeme také v nezbytně nutné míře zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá zákon.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10ti let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení Vás, jakožto stávajících zákazníků, s naší novou nabídkou, zpracováváme Vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření kupní smlouvy. Údaje z Vámi vyplněného kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde na základě vzájemné komunikace k zahájení úkonů vedoucích k uzavření vzájemné smlouvy, budou údaje smazány.

Pokud máte zájem o informace o našich službách a produktech a udělíte nám souhlas se zpracováním údajů pro zasílání obchodních sdělení, budeme takto získané údaje zpracovávat výhradně pro účely uvedené v souhlasu nejdéle 3 roky od jeho udělení. Svůj souhlas můžete

kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v těchto podmínkách nebo formou odhlášení se z odběru na odkazu ze zaslaného obchodního sdělení.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to na základě Vašeho zájmu o naše zboží a služby, při návštěvě našich webových stránek nebo profilů sociálních sítí, a to v rozsahu:

 •  jméno a příjmení;
 •  telefonní číslo;
 •  e-mail;
 •  IP adresa a soubory cookie;
 •  informace z profilů na sociálních sítích.
  IP ADRESA A SOUBORY COOKIE
  Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře je tento údaj součástí identifikace zájemce, je uložen do systému s ostatními údaji zájemce a sleduje osud celé skupiny údajů zadaných ve formuláři
  Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky také soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči.
  Soubory cookie tak pomáhají např.:
 • ke správné funkčnosti našich stránek;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;

• pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

a) Nezbytně nutné cookies vám umožní využití základních funkcí stránek, zejména vyplnění a odeslání formuláře. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky a uchováváme je po dobu Vaší návštěvy webu (session), která je obecně brána jako 4hodinová, poté jsou data smazána.

b) Funkční cookies se používají pro zapamatování Vašich preferencí (např. výběr jazyka nebo oblasti). Doba platnosti těchto cookies je do 24 hodin.

c) Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky. Cookies se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

d) Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět nastavením v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

e) Cookies třetích stran – cookie umístěné jinou doménou, nikoli tímto webem. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých z nich.

Webové stránky umožňují provoz i v režimu, který neumožňuje sbírání cookies. Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků stránek.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících odkazech:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k

http://www.youronlinechoices.com/cz/

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

K dispozici na stránkách

 •  službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 •  službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 •  službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 •  službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 •  Hotjar Ltd. Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta
  Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
 •  společnost Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453,
 •  případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.
  Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám (zejména logistickým a přepravním společnostem), a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
  Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené vtomto memorandu.
  Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  IČO: 708 37 627
  se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz
  7. Kde se dozvíte více?
  Pro dotazy prosím pište na email: info@copu.cz