Online komunikace směnárny Tourist Centrum

Náš úkol

Česká síť směnáren Tourist Centrum je naším klientem od roku 2015. Dlouhodobě tak spolupracujeme na její marketingové prezentaci především v online prostředí.

Co pro klienta vytváříme?

Roční obsahovou strategii komunikace značky rozdělenou na kvartály, které pak každý měsíc rozpracováváme jiná témata.

Jaké kanály komunikace využíváme?

Primárně značku Tourist Centrum prezentujeme na sociálních sítích. Spravujeme profily na Facebooku a Instagramu. Podílíme se rovněž na tvorbě obsahu a tematické komunikace na webových stránkách směnárny. Podporujeme značku na trhu formou placené propagace.

Vzhledem k předmětu podnikání tohoto klienta (výměna peněz pro cestování po světě) se v komunikaci přizpůsobujeme turistickým sezónám, vedeme izolované kampaně na podporu povědomí o značce dle vývoje cestovního ruchu. V poslední době jsme aktivně reagovali na situaci spojenou s pandemií covidu-19, kdy jsme pravidelně přinášeli aktuální informace k podmínkám vstupu do jednotlivých zemí apod.

Kromě výše uvedeného jsme pro klienta vytvořili novou grafickou identitu značky, kterou jsme implementovali nejen na sociální sítě, ale především na pobočky směnárny po celé ČR, včetně dodaných letáků, plakátů a dalších tiskových materiálů.

O projekt se staral náš borec v týmu

O projekt se stará naše hvězda týmu:

Lída Christov

Social Media Manager

Reference

Report o udržitelnosti KB

#
marketingová komunikace

ŠKODA MAGAZÍN

#
tištěné publikace

Zdraví jako vášeň - obsahová strategie

#
on-line aktivity

Banka Creditas

#
tištěné publikace

Costa Coffee Times

#
tištěné publikace

CarTec News

#
tištěné publikace

Report o udržitelnosti KB

#
marketingová komunikace

ŠKODA MAGAZÍN

#
tištěné publikace

Zdraví jako vášeň - obsahová strategie

#
on-line aktivity

Banka Creditas

#
tištěné publikace

Costa Coffee Times

#
tištěné publikace

CarTec News

#
tištěné publikace