ZP MV ČR - intranet pro zaměstnance

Náš úkol

Vytvořili jsme interní komunikační kanál pro zaměstnance

Navrhli jsme a vyvinuli nové technické řešení interní komunikace - intranet. Provedli jsme vstupní analýzu celého řešení, navrhli komplexní logiku interního webu včetně všech potřebných funkcí, nadesignovali jednotlivé stránky a postarali se o jejich programování. Nechybí sekce rozdělené podle rolí, kontaktní formuláře, systém pochval, výstrah, dotazníky, moderované diskuse apod. V provozu je intranet od června 2020, po technické i obsahové stránce jej budeme zajišťovat příští čtyři roky.

Naše další spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MVČR:
Online prezentace (pro pojišťovnu jsme vytvořili webové stránky)
Obsah (dlouhodobá obsahová komunikace značky v rámci projektu Zdraví jako vášeň)
Kampaně (dlouhodobá komunikace, kampaňová aktivita značky)

O projekt se staral náš borec v týmu

O projekt se stará naše hvězda týmu:

Markéta Kuchařová

Online Project Manager

Reference

ŠKODA MAGAZÍN

#
tištěné publikace

Amundi

#
tištěné publikace

Costa Coffee Times

#
tištěné publikace

Neobyčejná kniha k neobyčejnému výročí

#
interní časopis

Komerční banka - on-line interní noviny

#
digitální média

Banka Creditas

#
tištěné publikace

ŠKODA MAGAZÍN

#
tištěné publikace

Amundi

#
tištěné publikace

Costa Coffee Times

#
tištěné publikace

Neobyčejná kniha k neobyčejnému výročí

#
interní časopis

Komerční banka - on-line interní noviny

#
digitální média

Banka Creditas

#
tištěné publikace