Agenda 2030

Mobilní telefon v ruce

Agenda 2030 je plán udržitelného rozvoje schválený Organizací spojených národů (OSN) v roce 2015. Obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs), které se týkají různých aspektů udržitelnosti, včetně snižování chudoby, ochrany životního prostředí, zajištění zdraví a vzdělání pro všechny, genderové rovnosti a dalších důležitých cílů. Agenda 2030 má za cíl dosáhnout udržitelného rozvoje na globální úrovni do roku 2030.

Tento termín odkazuje na významný rámec pro udržitelnost a globální snahu dosáhnout lepšího a udržitelnějšího světa.