Biodiverzita

Mobilní telefon v ruce

Biodiverzita je zkratka pro biologickou diverzitu a označuje různorodost života na Zemi na různých úrovních, včetně genů, druhů a ekosystémů. Tato různorodost zahrnuje všechny žijící organismy, včetně rostlin, živočichů, mikroorganismů a dalších forem života, které se nacházejí na naší planetě.

Biodiverzita má klíčový význam pro zdraví ekosystémů a pro lidský život, protože poskytuje mnoho ekosystémových služeb, jako je oplodnění rostlin, čistá voda, regulace klimatu, potraviny a léčivé látky. Biodiverzita také přispívá k estetickému a kulturnímu bohatství, a může být zdrojem inspirace pro vědecký výzkum a technologický pokrok.

Biodiverzita je však ohrožena různými faktory, včetně ztráty přirozených habitatů, nadměrného lovu a rybolovu, znečištění životního prostředí, změn klimatu a invazních druhů. Ochrana biodiverzity je proto důležitým cílem pro udržení ekologické rovnováhy a zachování bohatství života na Zemi.