Cirkulární ekonomika

Mobilní telefon v ruce

je ekonomický koncept, který se zaměřuje na minimalizaci plýtvání surovinami a vytváření udržitelného systému, ve kterém se produkty, materiály a zdroje znovu používají, recyklují a obnovují. Tento koncept je protikladem lineární ekonomiky, ve které jsou produkty vyrobeny, použity a poté odhozeny na skládku.

Cirkulární ekonomika se zakládá na těchto základních principech:

  • Znovupoužívání: Produkty a materiály jsou navrženy tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a aby bylo možné je opakovaně používat. To zahrnuje opravy a renovace, aby se prodloužil život produktů.
  • Recyklace: Pokud není možné něco znovu použít, materiály by měly být recyklovány, což znamená, že se z nich vytvoří nové produkty nebo suroviny.
  • Obnovitelné zdroje: Priorita by měla být dána obnovitelným zdrojům a materiálům, aby bylo minimalizováno využívání neobnovitelných surovin.
  • Nulový odpad: Cílem je dosáhnout nulového odpadu do skládky tím, že se co nejvíce materiálů zachytí a znovu použijí nebo recyklují.
  • Ekonomie sdílení: Společnosti mohou nabízet služby, které umožňují lidem sdílet produkty, jako jsou auta, nástroje nebo byty, místo aby si je každý kupoval.

Cirkulární ekonomika je reakcí na rostoucí obavy ohledně vyčerpávání přírodních zdrojů, nárůstu odpadu a dopadů na životní prostředí spojených s tradičním lineárním modelem "vytvořit-použít-zahodit". Tento koncept se stává stále důležitějším ve snaze dosáhnout udržitelnější budoucnosti, kde je ohled na planetu a zdroje klíčovým hlediskem ekonomických rozhodnutí.