Dekarbonizační křivka

Mobilní telefon v ruce

CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) dekarbonizační křivka je nástroj vyvinutý pro měření a monitorování uhlíkového rizika v komerčních nemovitostech. Jedná se o analýzu a nástroj pro identifikaci rizik spojených s uhlíkovou emisí v portfoliích komerčního nemovitostního trhu, což pomáhá investoři, developerům a vlastníkům nemovitostí lépe porozumět a řídit klimatické riziko spojené s jejich investicemi.

Křivka dekarbonizace v rámci CRREM ukazuje, jakými tempy a do jaké míry musí být emise CO2 snižovány v různých sektorech nemovitostí a oblastech, aby bylo možné dosáhnout cílů stanovených v Pařížské dohodě o změně klimatu. CRREM vytváří dekarbonizační křivky pro různé geografické oblasti a kategorie nemovitostí, což umožňuje investoři a developerům určit, zda jejich portfolia splňují nebo nesplňují tyto cíle.

Hlavní prvky CRREM dekarbonizační křivky zahrnují:

  • Míra snižování emisí: Ukazuje, jak rychle musí být emise CO2 z nemovitostí snižovány, aby se dosáhlo udržitelných cílů.
  • Dekarbonizační cíle: Definuje cíle snižování emisí pro konkrétní oblasti a kategorie nemovitostí.
  • Důležité termíny: Stanovuje klíčové termíny pro dosažení těchto cílů, což může být důležité pro dlouhodobé investice a plánování.

CRREM křivky jsou vytvářeny na základě komplexních dat o nemovitostech, energetické účinnosti a emisích, a jsou aktualizovány pravidelně, aby odrážely aktuální vědecké poznatky a cíle v oblasti změny klimatu. Tento nástroj hraje důležitou roli v investičním rozhodování a strategickém plánování pro nemovitosti s ohledem na snižování klimatického rizika a dosažení udržitelných cílů.