ESG rating (Hodnocení ESG)

Mobilní telefon v ruce

ESG rating je hodnocení, které organizace nebo investoři používají k posouzení environmentálního, sociálního a správního výkonu (ESG) organizací nebo investičních produktů. ESG rating poskytuje kvantitativní nebo kvalitativní hodnotu, která reflektuje míru, do jaké organizace nebo investiční produkty splňují environmentální, sociální a správní kritéria a normy spojené s udržitelností a společenskou odpovědností.

Hlavní rysy ESG ratingu zahrnují:

  • Hodnocení ESG faktorů: ESG rating analyzuje specifické ESG faktory, jako jsou emise skleníkových plynů, pracovní podmínky, rozmanitost, etika řízení a další. Každý z těchto faktorů může být ohodnocen a vážen podle důležitosti.
  • Standardizace a porovnatelnost: ESG rating slouží k poskytnutí standardizovaného a porovnatelného hodnocení organizací nebo investičních produktů. To umožňuje investorům a zainteresovaným stranám snadněji porovnávat různé subjekty.
  • Informační zdroje: ESG ratingy mohou být odvozeny z veřejně dostupných informací, které zahrnují zprávy o udržitelnosti, výroční zprávy, regulační zprávy, a tak dále. Ratingové agentury také mohou provádět vlastní výzkum a analýzu.
  • Využití ratingu: ESG ratingy jsou často používány investory a fondy při rozhodování o investicích, protože pomáhají identifikovat organizace nebo produkty, které jsou v souladu s udržitelnými kritérii a mohou mít potenciál na dlouhodobě udržitelný výnos.
  • Komerční ratingové agentury: Existuje několik komerčních ratingových agentur, které se specializují na ESG hodnocení. Tyto agentury provádějí nezávislý výzkum a analýzu a poskytují ratingy pro organizace a investiční produkty.

ESG ratingy jsou důležitým nástrojem pro investory, kteří chtějí zohlednit environmentální, sociální a správní faktory při svých investičních rozhodnutích. Tyto ratingy pomáhají identifikovat organizace, které sledují udržitelné a etické postupy, což může být pro ně důležité z hlediska rizika a výnosů.