CSRD

Mobilní telefon v ruce

Směrnice o firemním udržitelném hlášení (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) je legislativní iniciativa Evropské unie, která byla navržena ke zvýšení povinnosti organizací zveřejňovat informace o svých udržitelnostních a environmentálních aspektech. Tato směrnice je součástí širšího úsilí EU o posílení udržitelného rozvoje a boj proti změnám klimatu.

Hlavním cílem CSRD je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a kvalitu udržitelnostního hlášení firem a organizací v rámci EU. Směrnice má rozšířit povinnost zveřejňování informací o udržitelnosti na větší počet organizací, nejen na velké společnosti. Konkrétně má následující hlavní prvky:

  • Zvýšení povinnosti zveřejňování: CSRD rozšiřuje povinnost zveřejňování informací o udržitelnosti na střední a menší společnosti, nikoli pouze na velké podniky.
  • Větší rozsah informací: Směrnice stanovuje přesnější požadavky na obsah a kvalitu zveřejňovaných informací o udržitelnosti.
  • Rozšíření zpráv o nefinančních informacích: CSRD mění směrnici o nefinanční zprávě tak, aby více zohledňovala environmentální a sociální aspekty.
  • Zavedení auditu nebo potvrzení: Organizace budou muset provádět ověření a audit svých nefinančních zpráv, což zvyšuje důvěryhodnost zveřejněných informací.

Cílem CSRD je zvýšit transparentnost a důvěru ve finanční trhy tím, že investoři a ostatní zainteresované strany budou mít lepší přístup k informacím o udržitelnosti a environmentálním dopadu organizací. To by mělo posílit důležitou roli udržitelnosti v rozhodovacím procesu a podpořit snahy o udržitelný rozvoj a boj proti změnám klimatu. Směrnice o firemním udržitelném hlášení je součástí širšího evropského snahu o udržitelnost a sociální odpovědnost podniků.