Environment (Životní prostředí)

Mobilní telefon v ruce
  • Ekologická udržitelnost: Schopnost podniku zachovávat životní prostředí a minimalizovat negativní dopady na planetu.
  • Odpovědnost za klima: Snaha o snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se změnám klimatu.
  • Obnovitelná energie: Využívání zdrojů energie, jako jsou sluneční, větrné nebo vodní zdroje.
  • Zelené investování: Investice do projektů a podniků, které přispívají k ochraně životního prostředí.