Governance (Správa)

Mobilní telefon v ruce
  • Správa společnosti: Způsob, jakým je firma řízena a jak jsou zavedeny mechanismy dohledu a kontroly.
  • Etika: Dodržování morálních zásad a hodnot ve vedení firmy.
  • Transparentnost: Otevřenost a dostupnost informací o činnostech a rozhodnutích firmy.
  • Akcionářská správa: Způsob, jakým jsou vedeny věci mezi vedením a akcionáři firmy