Green Bonds – Zelené bondy

Mobilní telefon v ruce

Green Bonds, česky nazývané Zelené bondy, jsou finanční nástroje, které slouží k financování projektů a aktiv, které mají pozitivní environmentální dopad nebo přispívají k udržitelnému rozvoji. Green Bonds byly vytvořeny jako nástroj pro mobilizaci kapitálu na podporu projektů souvisejících s ochranou životního prostředí a snižováním emisí skleníkových plynů.

Klíčové vlastnosti Green Bonds zahrnují:

  • Zaměření na udržitelnost: Green Bonds jsou vydávány se záměrem financovat projekty a aktivity, které přispívají k udržitelnosti, jako jsou obnovitelná energie, energetická účinnost, čistá doprava, ochrana biodiverzity, snižování emisí skleníkových plynů a další.
  • Certifikace a transparentnost: Emise Green Bonds jsou často certifikovány třetí stranou, která potvrzuje, že prostředky budou skutečně použity na udržitelné projekty. Emitenti Green Bonds jsou povinni zpravodajsky informovat o použití prostředků a dosaženém environmentálním dopadu.
  • Různé sektory: Green Bonds mohou být vydávány jak veřejnými institucemi (např. vládami), tak soukromými společnostmi. Projektové portfolio, které může být financováno pomocí Green Bonds, může být velmi rozmanité.
  • Zájem investorů: Green Bonds se staly atraktivním investičním nástrojem pro investory, kteří chtějí dosáhnout finančního zisku a současně podpořit udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Green Bonds pomáhají mobilizovat kapitál na projekty a aktivity, které by mohly pomoci snížit negativní dopad na životní prostředí a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Tyto nástroje hrají stále větší roli v oblasti financování udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu.