Greenwashing

Mobilní telefon v ruce

je marketingová praktika, při které firma nebo organizace prezentuje své výrobky, služby nebo činnosti jako ekologicky šetrné, udržitelné nebo prospěšné pro životní prostředí, přestože ve skutečnosti neplní udržitelnostní sliby, které dává. Tato praxe je zavádějící a často slouží k tomu, aby organizace získala pozitivní reputaci v oblasti udržitelnosti, přitahovala zákazníky nebo investory a odváděla pozornost od svých skutečných negativních dopadů na životní prostředí.

Příklady greenwashingu mohou zahrnovat:

  • Neověřené ekologické tvrzení: Firma prezentuje své produkty jako "zelené" nebo "ekologicky šetrné", ale neposkytuje žádné důkazy nebo nezávislou certifikaci pro tato tvrzení.
  • Omlouvání znečištění: Firma tvrdí, že kompenzuje své negativní dopady na životní prostředí tím, že financuje některé ekologické projekty, přestože tyto kompenzační opatření nemusí být dostatečné nebo odpovídající.
  • Vytváření falešného dojmu o inovacích: Firma může prezentovat drobné změny ve svých produktech nebo postupech jako revoluční inovace ve prospěch životního prostředí.
  • Obrazy přírody bez souvislosti s produktem: Reklamy mohou zahrnovat idylické záběry přírody nebo zvířat, aniž by bylo jasné, jak mají tyto obrazy spojení s produktem nebo činností firmy.
  • Zamlžování informací: Firma může zveřejňovat komplexní a zdlouhavé zprávy o udržitelnosti, které jsou obtížné či nemožné pro běžného spotřebitele porozumět.

Greenwashing je problematický, protože může vést ke zklamání spotřebitelů, kteří chtějí podporovat udržitelné výrobky a organizace, ale jsou klamáni falešnými tvrzeními. K odhalení greenwashingu může pomoci vzdělání spotřebitelů a investování do nezávislého výzkumu a hodnocení udržitelnosti. Regulace a pravidla pro kontrolu a penalizaci greenwashingu také existují v některých jurisdikcích.