GRI

Mobilní telefon v ruce

GRI je zkratka pro "Global Reporting Initiative," což je nezisková organizace, která vyvinula a udržuje jedno z nejuznávanějších a nejrozšířenějších rámců pro udržitelné zprávání. GRI rámec je navržen tak, aby organizacím pomohl systematicky zpravodajsky informovat o svých environmentálních, sociálních a správních výsledcích a dopadech, a to s cílem zlepšit transparentnost a odpovědnost.

Hlavní rysy GRI zahrnují:

  • Standardy a směrnice: GRI poskytuje sadu standardů a směrnic, které organizace mohou použít k vytvoření svých udržitelných zpráv. Tyto standardy obsahují pokyny pro zprávání o různých aspektech udržitelnosti, včetně environmentálních dopadů, sociálních otázek, dopadů na zaměstnance a dalších.
  • Univerzálnost: GRI rámec je univerzální a může být použit organizacemi různých velikostí a odvětví. Může být aplikován na veřejné i soukromé společnosti, vládní organizace, neziskové organizace a další.
  • Kontinuální aktualizace: GRI pravidelně aktualizuje své standardy a směrnice, aby zohledňovaly aktuální trendy a nové výzvy v oblasti udržitelnosti a zprávání. To zajišťuje, že rámec zůstává relevantní a aktuální.
  • Podpora transparentnosti: Použití GRI rámce umožňuje organizacím zvýšit transparentnost ohledně svých udržitelnostních praktik a dopadů. To je důležité pro informování akcionářů, investorů, zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.
  • Mezinárodní akceptace: GRI je uznáváno mezinárodně a používáno organizacemi po celém světě. Mnoho vládních orgánů, investorů a ratingových agentur také vyžaduje, nebo alespoň preferuje, použití GRI rámce při zprávání o udržitelnosti.

Použití GRI rámce pomáhá organizacím plánovat, měřit a zlepšovat své udržitelnostní výsledky a poskytovat transparentní informace svým stakeholderům. Je to důležitý nástroj pro ty, kteří chtějí rozvíjet a zdokonalovat své udržitelnostní strategie a zprávy.