Impact Investing (dopadové investování)

Mobilní telefon v ruce

Dopadové investování je investiční strategie, která se zaměřuje na dosahování pozitivního společenského a environmentálního dopadu společně s finančními výnosy. Tato strategie předpokládá, že investoři mohou použít svůj kapitál k podpoře projektů, organizací a podniků, které aktivně řeší sociální a environmentální problémy a přispívají k udržitelnému rozvoji.

Klíčové prvky dopadového investování zahrnují:

  • Společenský a environmentální cíl: Investoři vybírají projekty nebo podniky, které mají jasný a měřitelný pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. To může zahrnovat oblasti jako je snižování chudoby, vzdělání, zdravotní péče, čistá energie, ochrana přírody a další.
  • Měření dopadu: Důležitou součástí dopadového investování je schopnost měřit a hodnotit společenský a environmentální dopad investic. Investoři se snaží kvantifikovat pozitivní změny, které jejich peníze přinášejí.
  • Finanční návratnost: I když je hlavním cílem dosažení pozitivního dopadu, investoři očekávají, že jejich investice budou také finančně výhodné. To znamená, že se snaží dosáhnout rovnováhy mezi společenským, environmentálním a finančním výnosem.
  • Aktivní zapojení: Mnoho dopadových investorů aktivně spolupracuje s investovanými podniky nebo projekty, aby posílili jejich dopad a strategii udržitelnosti.

Dopadové investování je součástí širšího trendu společensky odpovědného investování (ESG) a zohledňuje environmentální, sociální a správní kritéria při rozhodování o investicích. Tento druh investování se stává stále populárnějším, protože investoři a fondy hledají způsoby, jak dosáhnout finančního úspěchu, zatímco současně přispívají k řešení klíčových společenských a environmentálních problémů.