Pařížská dohoda

Mobilní telefon v ruce

známá také jako Dohoda o změně klimatu v Paříži, je mezinárodní dohoda, která byla uzavřena v prosinci 2015 během 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) v Paříži, Francie. Tato dohoda je jedním z nejvýznamnějších mezinárodních kroků v boji proti změně klimatu a má za cíl omezit globální oteplení a minimalizovat její nepříznivé dopady.

Klíčové body Pařížské dohody zahrnují:

  • Cíl omezení globálního oteplení: Hlavním cílem dohody je udržet globální oteplení méně než 2 stupně Celsia nad úrovní předprůmyslového období, s úsilím o omezení nárůstu na 1,5 stupně Celsia. Tímto způsobem se snažíme omezit extrémní změny klimatu a jejich negativní dopady.
  • Národní příspěvky (Nationally Determined Contributions - NDCs): Každá smluvní strana (stát) dohody má povinnost předkládat své vlastní NDCs, což jsou plány a cíle pro snížení emisí skleníkových plynů. Tyto plány jsou pravidelně aktualizovány a měří pokrok každé země vůči dosažení cílů.
  • Finanční podpora: Pařížská dohoda zahrnuje závazky bohatších zemí poskytovat finanční a technickou podporu rozvojovým zemím, aby mohly snižovat emise a přizpůsobovat se dopadům změny klimatu.
  • Transparentnost a zpravodajství: Dohoda stanovuje transparentní procesy pro monitorování a hlášení emisí a pokroku jednotlivých států vůči jejich cílům.
  • Adaptace: Pařížská dohoda uznává důležitost přizpůsobení se již nevyhnutelným dopadům změny klimatu a podporuje opatření na ochranu komunit a ekosystémů před těmito dopady.

Pařížská dohoda byla podepsána téměř všemi zeměmi světa, což ukazuje globální jednomyslnost v boji proti změně klimatu. Jedná se o historický krok směrem k ochraně klimatu a udržitelnější budoucnosti pro planetu Zemi.