Principy odpovědného investování - PRI

Mobilní telefon v ruce

 (Principles for Responsible Investment - PRI) jsou iniciativa založená v roce 2006 organizacemi spojenými s Organizacemi spojených národů (UN) a finančními institucemi. Cílem iniciativy PRI je podpořit a propagovat zahrnutí environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorů do investičních rozhodnutí, aby investoři mohli dosáhnout udržitelných výsledků a současně ovlivnit pozitivní společenský a environmentální dopad.

PRI stanovuje soubor šesti základních principů, které signatáři, tedy institucionální investoři, zavazují dodržovat:

  • Zahrnutí ESG faktorů do investiční politiky: Investoři by měli zahrnout ESG faktory do své investiční politiky, strategie a analýzy.
  • Aktivní vlastnictví a hlasování na valné hromadě: Investoři by měli aktivně uplatňovat svá práva jako akcionáři a hlasovat na valných hromadách společností, aby ovlivnili jejich ESG praktiky.
  • Zohledňování ESG faktorů do analýzy a hodnocení: Investoři by měli zahrnout ESG faktory do svých analýz a hodnocení investičního rizika a výkonu.
  • Transparentnost a zveřejňování: Investoři by měli zveřejňovat informace o svých investičních postupech a jejich vztahu k ESG faktorům.
  • Spolupráce s ostatními investory: Investoři by měli spolupracovat s ostatními investory a sdruženími k dosažení společných cílů v oblasti ESG.
  • Podpora rozvoje ESG praktik: Investoři by měli podporovat rozvoj ESG praktik ve finančním odvětví.

Základním cílem iniciativy PRI je motivovat investory k začlenění ESG hledisek do svých investičních rozhodnutí a tak přispět k udržitelnému rozvoji, zodpovědnému podnikání a snižování negativního dopadu na životní prostředí a společnost. PRI je důležitým nástrojem pro investory, kteří chtějí brát v úvahu nejen finanční, ale také ESG faktory při svých investicích