SDG

Mobilní telefon v ruce

SDGs jsou zkratkou pro "Sustainable Development Goals," což jsou globální cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů (OSN) jako součást Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. SDGs představují soubor 17 cílů a 169 podcílů, které byly přijaty v září 2015 na summitu OSN. Tyto cíle byly stanoveny s cílem řešit některé z nejnaléhavějších globálních výzev a zlepšit životy lidí po celém světě.

Hlavním cílem SDGs je dosáhnout udržitelného rozvoje, což zahrnuje snižování chudoby, zajištění rovnosti mezi pohlavími, zlepšení zdraví a vzdělání, podpora udržitelného hospodářského růstu, zachování životního prostředí a boj proti změně klimatu. SDGs jsou navrženy tak, aby byly ambiciózní, ale dosažitelné do roku 2030.

Zde jsou některé z hlavních SDGs:

 1. Konec chudoby: Odstranění extrémní chudoby a hladu.
 2. Konec hladu
 3. Zdraví a kvalitní život:Zajištění dobrého zdraví a blahobytu pro všechny.
 4. Kvalitní vzdělávání: Zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro všechny.
 5. Rovnost mužů a žen: Dosáhnout rovnosti mezi pohlavími a posílit postavení žen a dívek.
 6. Pitná voda a kanalizace: Zajištění udržitelného přístupu ke čisté vodě a hygienickým zařízením.
 7. Dostupné a čisté energie: Zajištění přístupu ke čisté a udržitelné energii a infrastruktuře.
 8. Důstojná práce a ekonomický růst: Podpora trvale udržitelného ekonomického růstu a důstojné práce pro všechny.
 9. Průmysl, inovace a infrastruktura: Podpora inovací a vývoje udržitelné infrastruktury.
 10.  Méně nerovností: Snížení nerovností uvnitř a mezi zeměmi.
 11. Udržitelná města a obce:
 12. Odpovědná výroba a spotřeba: 
 13. Klimatická opatření
 14. Život ve vodě
 15. Život na souši: Ochrana, obnova a udržitelné využívání ekosystémů na souši.
 16. Pokoj, spravedlnost a silné instituce: Dosáhnout míru, spravedlnosti a silných institucí.
 17. Partnerství pro cíle: Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

SDGs poskytují rámec pro mezinárodní spolupráci a akce, a jsou důležitým nástrojem pro organizace, vlády a jednotlivce, kteří chtějí přispět k udržitelnému rozvoji a řešit globální výzvy, jako jsou změna klimatu, chudoba a nerovnosti.