Social (Sociální)

Mobilní telefon v ruce
  • Sociální odpovědnost podniku (CSR): Závazek podniku k pozitivnímu dopadu na společnost a komunity.
  • Diverzita a inkluzivita: Zohledňování různorodosti a inkluzivity ve firmě a v pracovním prostředí.
  • Zaměstnanecké blaho: Péče o zdraví, pohodu a rozvoj zaměstnanců.
  • Sociální investování: Investice do projektů a programů pro zlepšení společnosti.