Standardy GRI

Mobilní telefon v ruce

Standardy GRI jsou souborem globálních standardů pro udržitelné zpravodajství, které byly vyvinuty organizací Global Reporting Initiative (GRI). Tyto standardy poskytují rámec a směrnice pro organizace, které chtějí zveřejňovat udržitelné zprávy a informace o svém udržitelném výkonu.

Hlavní prvky Standardů GRI zahrnují:

  • Principy zpravodajství: Standardy GRI definují zásady zpravodajství, které zahrnují principy jako relevanci, komplexnost, materiálnost a spolehlivost. Tyto principy pomáhají organizacím určit, jaké informace o udržitelnosti by měly zahrnout do svých zpráv.
  • Struktura zpráv: Standardy GRI poskytují strukturu pro zprávy o udržitelnosti, která zahrnuje tři úrovně zprávování: základní (Core), rozšířenou (Comprehensive), a specifické tématické zprávy. Organizace mohou zvolit úroveň, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem.
  • Indikátory výkonnosti: Standardy GRI obsahují soubor indikátorů výkonnosti, které organizace mohou použít k měření a zprávám o svém výkonu v oblasti udržitelnosti. Tito indikátoři pokrývají širokou škálu témat, včetně environmentálních vlivů, sociálních otázek a správy.
  • Orientace na materiálnost: Organizace by měly věnovat pozornost materiálním otázkám, které mají největší dopad na jejich výkon a jsou relevantní pro jejich stakeholdery. Standardy GRI podporují materiální zpravodajství jako klíčový prvek.
  • Průvodce zpravodajstvím: Standardy GRI jsou doprovázeny průvodci a nástroji, které pomáhají organizacím při implementaci a používání těchto standardů.

Standardy GRI jsou široce uznávány jako jedny z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších standardů pro udržitelné zpravodajství na světě. Pomáhají organizacím zlepšit transparentnost, správu a zpravodajství o svém udržitelném výkonu a umožňují stakeholderům lépe porozumět dopadům organizace na společnost a životní prostředí. Standardy GRI jsou široce používány v podnikovém sektoru, neziskových organizacích, a veřejném sektoru.