UN Guiding Principles on Business

Mobilní telefon v ruce

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights jsou sadou směrnic pro státy a společnosti. Tzv. Ruggieho principy přijaté OSN v roce 2011 mají zajistit, že podnikání nepovede k porušování lidských práv. Skládají se ze 3 klíčových pilířů:

  1. Stát musí chránit“ – Tento pilíř zdůrazňuje základní povinnost státu chránit jednotlivce před porušováním lidských práv korporacemi.
  2. „Společnosti musí respektovat“ – Tento pilíř vyžaduje, aby podniky respektovaly lidská práva. To znamená, že by měly zabránit, minimalizovat a napravit škody na lidských právech, které způsobují nebo na nichž se podílejí.
  3. „Přístup k nápravě“ – Tento pilíř zdůrazňuje potřebu poskytnout obětem porušení lidských práv přístup k účinnému odškodnění včetně soudních a mimosoudních postupů.

Principy tvoří první globální standard pro zajišťování lidských práv v souvislosti s obchodními činnostmi a jsou základem mnoha korporátních politik a norem v oblasti lidských práv.