United Nations Global Compact

Mobilní telefon v ruce

United Nations Global Compact je iniciativa zavedená Organizací spojených národů (OSN) v roce 2000, která má za cíl mobilizovat podniky po celém světě k adopci udržitelných a sociálně odpovědných politik a postupů. Iniciativa se zakládá na 10 základních principech, které se týkají 4 klíčových oblastí:

  1. Lidská práva
  2. Pracovní normy
  3. Životní prostředí
  4. Boj proti korupci